White Feather

Woonfraude

We hebben er regelmatig mee te maken, woonfraude. Helaas is daar niet altijd begrip voor. Vooral als hierdoor mensen uit hun huis worden gezet. Graag leggen we uit in welke situaties sprake is van woonfraude en zoeken wij, Bles en van Rijs Recherche, samen met u naar een gepast onderzoek.

Wat is woonfraude?
Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en over bewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Bij woonfraude denken mensen vooral aan wietteelt, kamerverhuur, bedrijfsvoering, leegstand of ander onrechtmatig gebruik van de woning. Maar dat het onderverhuren van de woning aan een familielid of vriend ook woonfraude is, realiseren huurders zich soms niet. Ze willen bijvoorbeeld alleen maar een gescheiden familielid of een studerend neefje helpen. Volkomen begrijpelijk, maar toch is dat niet toegestaan. Hieronder lichten we de verschillende vormen van woonfraude toe.

Onderhuur

Bij onderhuur wordt een woning of een deel van de woning buiten de toewijzingsregels om aan iemand verhuurd die daarvoor, volgens deze regels, niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld de woning doorgeven aan kinderen, familie of (on)bekenden. Degene die op het huurcontract staat, moet daadwerkelijk in de woning wonen. Kortstondig logeren is geen onderverhuur.

Inwoning

Ook het laten inwonen van mensen in de woning is niet  toegestaan. Bij inwoning woont de hoofdbewoner nog in de woning en komen er andere mensen bij. Om op dit adres in de basisadministratie van de gemeente geregistreerd te kunnen worden is toestemming van de verhuurder nodig. Dit is niet zonder enig overleg en toestemming mogelijk.

Onrechtmatig gebruik van de woning

Als de woning voor andere doeleinden dan bewoning wordt gebruikt, is sprake van onrechtmatig gebruik. Voorbeelden hiervan zijn pensionvorming, drugsverkoop, wietteelt, prostitutie etc. Onrechtmatig gebruik veroorzaakt overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid in een buurt. Ook als iemand het grootste deel van de tijd ergens anders verblijft, bijvoorbeeld elders samenwoont of veel in het buitenland verblijft, is dat in strijd met de huurovereenkomst. Stelregel is: “de woning die je huurt, hoor je zelf te bewonen”.

Heeft u vermoedens van illegale doorverhuur/onderhuur, drugshandel of prostitutie?

In dat geval is het wenselijk om als verantwoordelijke de nodige maatregelen te treffen. Heeft u informatie dat sprake is van illegale onderhuur/doorverhuur, dat de woning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, zoals hennepteelt, drugshandel of illegale prostitutie? Wordt de woning illegaal doorverhuurd/onderverhuurd? Dan kunt u met ons, Bles en van Rijs Recherche vrijblijvend contact opnemen en zullen wij samen met u een kijken naar de mogelijkheden.