White Feather

Alimentatie onderzoek

Bent u gescheiden en woont uw ex-partner weer samen? Het vermoeden dat de huidige situatie van uw ex-partner is gewijzigd? Mogelijk betaald u ten onrechte nog de partneralimentatie die tijdens uw scheiding is vastgesteld op basis van de situatie tijdens de scheiding.

Mochten bovenstaande signalen zich voordoen dan kan een alimentatie onderzoek mogelijk uitkomst bieden.

 

Artikel 160 Burgerlijk wetboek.

Een verplichting van een gewezen echtgenoot om uit hoofde van echtscheiding levensonderhoud te verschaffen aan de wederpartij, eindigt wanneer deze opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat dan wel is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Om vrijgesteld te worden van de bovenstaande alimentatieverplichting welke is vastgelegd in artikel 160 Burgerlijk wetboek dient aan een vijftal verplichtingen te worden voldaan.

  • Samenwoning

  • Een affectieve relatie die,

  • Van duurzame aard is

  • Wederzijdse verzorging

  • Gemeenschappelijke huishouding
     

Dit houdt in dat een dergelijk alimentatie onderzoek bovenstaande elementen moet bevatten om tot een succesvolle bewijsvoering te komen.  

Een alimentatie onderzoek wordt daarom over een periode van zeker 3 maanden uitgevoerd om tot een zo goed mogelijke bewijslast te komen.

Voorafgaand aan een onderzoek zullen wij altijd eerst met u, vrijblijvend, in gesprek gaan. Uit dit gesprek zal een vrijblijvende offerte worden opgemaakt zodat u ten alle tijden op de hoogte blijft van de kosten van een dergelijk onderzoek.

Uit diverse jurisprudentie is al naar voren gekomen dat bij een succesvol aanvechten van uw zaak de eventuele recherchekosten kunnen worden verhaald op te tegenpartij.